Het bedrijf
 
Werkwijze
Kaptein Bouwgroep streeft naar een zo prettig mogelijk verloop van het bouwproces voor de opdrachtgever. Om tijdens de bouw snel en efficiënt te kunnen werken bereiden we ons daarom grondig voor. Een goede communicatie met onze partners is daarbij essentieel.
Door regelmatig overleg met onze opdrachtgevers over hun wensen is het altijd voor iedereen duidelijk wat het uiteindelijke resultaat moet zijn. Voor een soepele werkwijze verloopt het contact met de opdrachtgever en onze bouwpartners via korte lijnen. Binnen Kaptein Bouwgroep vinden we het belangrijk dat we er samen met onze klanten voor kunnen gaan.
 
Duurzaamheid
Kaptein Bouwgroep verliest natuur, mens en maatschappij niet uit het oog. In onze bedrijfsvoering trachten we zoveel mogelijk het milieu te ontlasten. Daarnaast adviseren wij het gebruik van schaarse grondstoffen zoveel mogelijk te beperken en duurzame materialen toe te passen. Juist in de bouwsector valt nog veel te winnen bij het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de mogelijkheden van een goede isolatie en het terugdringen van energieverbruik.
Als onderneming in de bouwsector staan wij midden in de maatschappij. Onze maatschappelijke functie houden we dus steeds goed in de gaten. Als projectontwikkelaar zoeken wij daarom steeds naar oplossingen die een aanwinst zijn voor de omgeving. Daarnaast nemen wij als werkgever de verantwoordelijkheid om jongeren via stages en leer-werkplaatsen een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.
 
Medewerkers
Om constante kwaliteit te kunnen leveren beschikt Kaptein Bouwgroep over een sterk team van vakkundige medewerkers. Zij vormen het fundament onder ons bedrijf en zijn het beste visitekaartje dat we ons als bedrijf kunnen wensen. Ons motto 'bouwen op niveau' zegt voldoende over de eisen die we aan hen stellen.
De vakmensen op de bouwplaats en de werknemers op kantoor worden permanent bijgeschoold. Hierdoor zijn zij breed gekwalificeerd en technisch stevig onderlegd. Ook zijn er bij ons leerling-timmerlieden actief die door de leermeesters in ons bedrijf worden opgeleid. Jongens en meiden die over voldoende capaciteiten beschikken kunnen zo uiteindelijk bij ons aan de slag om het niveau ook in de toekomst hoog te houden.