Certificaten

Als lid van Bouwend Nederland nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Dit doen we o.a. door actief te zijn als leerbedrijf. Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn o.a.: herkenbaarheid, transparantie, professionaliteit, slagvaardigheid, krachtig, betrouwbaar.

 

Bouwend Nederland  

De veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Veiligheid is een belangrijk begrip  Kaptein Bouwgroep BV  is zich terdege bewust van de gevaren die er kunnen zijn bij uit te voeren werkzaamheden. Om ook onze medewerkers hier op een goede manier mee om te laten gaan, is Kaptein Bouwgroep BV eind 2011 het traject van Veiligheidscertificering ingegaan.

Het resultaat hiervan is dat Kaptein Bouwgroep BV zich sinds februari 2012 een VCA-gecertificeerd bedrijf mag noemen. Echter ook na deze certificering zullen wij alert moeten blijven, wat betekent dat medewerkers scholing krijgen en dat wij zogenaamde werkplekinspecties houden bij opdrachtgevers.

 

 

VCA

FSC®-CoC: Sinds Maart 2013 heeft Kaptein Bouwgroep BV als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout (producten) haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC® certificeringrichtlijn. FSC® staat voor duurzaam bosbeheer, met aandacht voor zowel ecologische, economische en sociale aspecten. Het FSC®-keurmerk geeft zekerheid aan onze opdrachtgevers dat Kaptein Bouwgroep BV (en elke voorliggende schakel) volgens de voorschriften omgaat met FSC®-gecertificeerd hout en dat het verwerkte hout dus aantoonbaar afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, indien zij dat wensen.

 


FSC 

 
KIES VOOR ZEKERHEID!  NEEM GEEN RISICO!

Vanwege vragen uit de consumenten markt naar zekerheid in de woningbouw heeft Kaptein Bouwgroep BV gemeend alles op alles te zetten om deze zekerheid te kunnen bieden.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning let u waarschijnlijk op veel zaken;  bijvoorbeeld hoe de woning eruit ziet, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de locatie maar schenkt u ook voldoende aandacht aan de kwaliteit en de financiële positie van de bouwonderneming die uw woning gaat bouwen? En hoe zit het met garanties ten aanzien van de risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van uw huis? Het kopen van een woning of appartement is vaak de grootste financiële stap in uw leven.

Risico’s op technisch- en financieel gebied dienen dan ook adequaat te worden afgedekt. Gun uzelf de zekerheid van het woningborg-certificaat, welke door Kaptein Bouwgroep BV per september 2012 mag worden gevoerd.

Het woningborg-certificaat biedt u zekerheid wanneer de bouwonderneming van uw nieuwbouwwoning failliet gaat. Het woningborg-certificaat zorgt ervoor dat uw woning zonder meerkosten wordt afgebouwd en dat de bouwkundige kwaliteit ervan tot zes jaar na oplevering gewaarborgd wordt. Bij ernstige gebreken heeft u zelfs tien jaar garantie! Bovendien kunt u, indien nodig, tegen geringe kosten terecht bij een onafhankelijk geschilleninstantie.

 

 

 

Woningborg 

PEFC is wereldwijd hét onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.  

Als ondernemer, die werkt met hout of papier producten, heb je steeds meer te maken met opdrachtgevers die, gedreven vanuit de duurzaamheidsgedachte binnen hun eigen organisatie, vragen naar duuzame producten. 

Kaptein Bouwgroep BV is sinds november 2016 PEFC gecertificeerd en kan producten met het PEFC-keurmerk aanbieden.

 PEFC logo